CODUL FISCAL Actualizat (Legea nr. 571/2003) (actualizat pana la data de 1 octombrie 2011)

CODUL FISCAL Actualizat (Legea nr. 571/2003) (actualizat pana la data de 1 octombrie 2011)

CODUL FISCAL Actualizat (Legea nr. 571 din 2003) (actualizat pana la data de 1 octombrie 2011)
CODUL FISCAL Actualizat (Legea nr. 571 din 2003) (actualizat pana la data de 1 octombrie 2011)

EMITENT: PARLAMENTUL
Data intrarii in vigoare: 01 Ianuarie 2004
*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Aceasta este forma actualizatã si valabila la data de 27 Octombrie 2011, cu modificãrile si completãrile aduse de:
– RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003;
– HOTARÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004;
– LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004;
– HOTARÂREA nr. 977 din 25 iunie 2004;
– ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004;
– LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004**);
– HOTARÂREA nr. 783 din 19 mai 2004;
– ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004;
– LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004;
– ORDINUL nr. 19 din 7 ianuarie 2005;
– RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005****);
– LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 28 aprilie 2005*****) respinsã de LEGEA nr. 226 din 11 iulie 2005;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 45 din 1 iunie 2005******) respinsã de LEGEA nr. 227 din 11 iulie 2005;
– LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005*******);
– LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005*******);
– LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005;
– LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005;
– ORDINUL nr. 1.016 din 18 iulie 2005;
– HOTARÂREA nr. 797 din 14 iulie 2005;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 203 din 22 decembrie 2005;
– RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 33 din 19 aprilie 2006;
– LEGEA nr. 317 din 14 iulie 2006;
– LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006;
– HOTARÂREA nr. 1.086 din 16 august 2006 abrogatã de HOTARÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006;
– RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006;
– HOTARÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 21 decembrie 2006;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 28 martie 2007;
– HOTARÂREA nr. 667 din 28 iunie 2007;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4 octombrie 2007;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 din 19 decembrie 2007;
– ORDINUL nr. 2.463 din 21 decembrie 2007;
– LEGEA nr. 372 din 28 decembrie 2007;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 51 din 21 aprilie 2008;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 21 aprilie 2008;
– HOTARÂREA nr. 664 din 24 iunie 2008;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 din 24 iunie 2008;
– ORDINUL nr. 1.984 din 26 iunie 2008;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 8 octombrie 2008;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 24 iunie 2008;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 200 din 4 decembrie 2008********);
– HOTARÂREA nr. 1.697 din 17 decembrie 2008;
– ORDINUL nr. 3.687 din 17 decembrie 2008;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 2009;
– ORDINUL nr. 614 din 31 martie 2009;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009;
– RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009;
– HOTARÂREA nr. 960 din 20 august 2009;
– ORDINUL nr. 2.524 din 20 august 2009;
– HOTARÂREA nr. 956 din 19 august 2009;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009;
– LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009;
– LEGEA nr. 343 din 11 noiembrie 2009;
– LEGEA nr. 367 din 20 noiembrie 2009;
– HOTARÂREA nr. 1.626 din 29 decembrie 2009;
– ORDINUL nr. 3.472 din 29 decembrie 2009;
– LEGEA nr. 22 din 2 martie 2010 abrogatã de LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010;
– LEGEA nr. 24 din 2 martie 2010;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 24 martie 2010;
– LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 26 iunie 2010;
– ORDINUL nr. 1.907 din 28 iunie 2010;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 30 iunie 2010 aprobatã prin LEGEA nr. 88 din 6 iunie 2011;
– LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 29 septembrie 2010;
– LEGEA nr. 188 din 14 octombrie 2010;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010;
– HOTARÂREA nr. 1.347 din 23 decembrie 2010;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 31 mai 2011;
– HOTARÂREA nr. 642 din 22 iunie 2011;
– ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011*********);
– LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011.

**) Potrivit art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, prevederile prezentei ordonante de urgentã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia art. I, pct. 1 si 3, care intrã în vigoare la data publicãrii acestei ordonante de urgentã în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
***) Forma actualizatã a Legii nr. 571/2003 pânã la data de 1 ianuarie 2005, include urmãtoarele acte normative cu data de aplicare 1 ianuarie 2005:
– HOTARÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004;
– ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004, aprobatã cu modificãri si completãri prin LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004, punctele 2, 4, 5, 6 ale art. I, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004;
– ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.
****) Conform art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005, prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonante de urgentã intrã în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2005.
Prevederile art. I pct. 1-21 inclusiv intrã în vigoare la data de 1 mai 2005.
Prevederile art. I pct. 22-25 se aplicã începând cu data de 1 iunie 2005.
*****) Prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 28 aprilie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 aprilie 2005 au fost modificate alin. (2) si (3) ale art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005, astfel:
“Prevederile art. I pct. 1-7, pct. 9 – referitor la modificarea art. 42 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pct. 10-11 si pct. 17-18 inclusiv intrã în vigoare la data de 1 mai 2005.
Prevederile art. I pct. 8, pct. 9 – referitor la modificarea art. 42 lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pct. 12-16, pct. 19-25 inclusiv se aplicã începând cu data de 1 iunie 2005.”
******) Conform articolului unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 45 din 1 iunie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iunie 2005, prevederile art. I pct. 8, pct. 9 – referitor la modificarea art. 42 lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pct. 12-16, pct. 19-21 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005, cu modificãrile ulterioare, se abrogã.
*******) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005 abrogã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.
LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 1 iunie 2005 respinge ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005.
————
Pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005 modificã art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004, în sensul urmãtor:
“Art. III. – (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonante de urgentã intrã în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu urmãtoarele exceptii:
a) începând cu 1 mai 2005: lit. a) a art. 42; alin. (2) al art. 43; lit. k) a alin. (4) al art. 55; art. 76; art. 77*);
b) începând cu 1 iunie 2005: lit. g) a art. 41; lit. g) a art. 42; lit. a) a alin. (2) al art. 65; alin. (1) al art. 66; alin. (4) si (4^1) ale art. 66; alin. (2) al art. 67; lit. a), a^1), a^2), a^3), e), e^1) si g) ale alin. (3) al art. 67; alin. (4) si (5) ale art. 67; art. 77^1 – 77^3; alin. (3^1) al art. 83; lit. b) a alin. (4) al art. 83*);
c) începând cu 1 ianuarie 2006: lit. c^1) a alin. (3) al art. 67.
(2) În cazul titlurilor de valoare dobândite pânã la data de 31 mai 2005 inclusiv, cota de impozit este de 1%, indiferent de data înstrãinãrii acestora.
(3) În perioada 1 iunie 2005 – 31 decembrie 2005, intermediarii vor calcula, vor retine si vor vira impozitul de 1% aplicat asupra câstigurilor din transferul titlurilor de valoare dobândite si înstrãinate în aceastã perioadã, indiferent dacã sunt dobândite si înstrãinate într-o perioadã mai mare de 365 de zile sau mai micã de 365 de zile. La 31 decembrie 2005, acestor tranzactii le este aplicabilã regula de calcul al câstigului net conform prevederilor art. 67 alin. (3) lit. e).
(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investitii si din transferul proprietãtilor imobiliare din patrimoniul personal, definite potrivit dispozitiilor cap. V si VIII^1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu exceptia câstigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare înstrãinate într-o perioadã mai mare de 365 de zile de la data dobândirii, pentru care se mentine cota de 1% prevãzutã la art. 67 alin. (3) lit. e).
(5) Cota de impozit de 16% se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2006 si pentru veniturile realizate de persoanele fizice si juridice nerezidente, prevãzute la art. 115, cu exceptia veniturilor obtinute din jocuri de noroc pentru care se mentine cota de impozit de 20%.”
—————
*) Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 568 din 2 noiembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.060 din 26 noiembrie 2005 s-a constatat cã dispozitiile art. I pct. 39 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la dispozitiile art. III alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 138/2004, sunt neconstitutionale, deoarece contravin prevederilor art. 78 din Constitutie;
Art. 78 din CONSTITUTIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991, republicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 prevede cã legea se publica in Monitorul Oficial al României si intra in vigoare la 3 zile de la data publicãrii sau la o data ulterioara prevãzutã in textul ei.

********) Conform art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 200 din 4 decembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008, prezenta ordonantã de urgentã intrã în vigoare la 1 ianuarie 2009, cu exceptia prevederilor art. I pct. 5-7, care intrã în vigoare la data de 15 decembrie 2008.

*********) Conform art. II din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011, prevederile art. I se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2012, cu urmãtoarele exceptii:
a) prevederile pct. 8, 10, 13, 19, 20, 39, 42, 44, 47, 51, 53-64, 67, 68, 70-72 si 74 se aplicã începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante;
b) prevederile pct. 25, 90 si 91 se aplicã începând cu veniturile aferente lunii octombrie a anului 2011;
c) prevederile pct. 41 se aplicã începând cu declaratia recapitulativã aferentã lunii august a anului 2011.
Prevederile art. I pct. 4, 40, 82, 84 si 85 intrã în vigoare la 15 zile de la data publicãrii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prevederile art. I pct. 2, 9, 21, 34-36 si 87 intrã în vigoare la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatã.
Prevederile art. I pct. 89 se aplicã începând cu data de 1 octombrie 2011.
Persoanele si entitãtile prevãzute la art. 296^19 alin. (1^1) pot opta pentru depunerea Declaratiei privind obligatiile de platã a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalã a persoanelor asigurate în conditiile art. 296^19 alin. (1), dacã depun declaratia privind optiunea pânã la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.
Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declarã si se plãteste potrivit prevederilor titlului II aplicabile pânã la data de 31 decembrie 2011.

Parlamentul României adoptã prezenta lege:

DOWNLOAD CODUL FISCAL Actualizat (Legea nr. 571 din 2003) (actualizat pana la data de 1 octombrie 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>